Brf Grimberget

Bostadsrättsföreningen Grimberget tillträdde som ägare till fastigheten den 1 juni 2005.
Fastigheten består av 148 lägenheter och 3 lokaler fördelade på 4 huskroppar.

Byggnadsår 1975

Föreningens adresser är Föreningsgatan 1A, 1B, 3A, 3B.