Brandskydd

Brandskydd
Det finns tre pulversläckare uppsatta i varje huskropp, en i entrén, en på vinden och en på våning 4. Brandsläckarna är uppsatta på dessa platser enligt inrådan av Anticimex och styrelsen genomgår årligen systematisk brandskyddsarbete för föreningen (SBA) Läs mer om det här. I garaget finns även två stycken brandposter (brandslangar). Bekanta er gärna med var brandsläckarna sitter, så att ni snabbt hittar dem ifall olyckan är framme.

Om ni inte redan har brandsläckare och brandvarnare i lägenheten så har föreningens medlemmar nu möjlighet att köpa ”brandpaket” eller enstaka släckare till förmånliga priser genom vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar. Här kommer du direkt till webbutiken där ni kan beställa önskat paket.

Glöm inte att kontrollera att batteriet i er brandvarnare med jämna mellanrum, byt din brandvarnare efter 8 till 10 år, de har en begränsad livslängd. Se även till att rensa vinden från brandfarliga vätskor som är förbjudna enligt lag att förvaras på vinden. Här finns mer information kring detta. Även däck är förbjudet att förvara både på vinden och i garaget.
Ett par läsvärda broschyrer från räddningstjänsten:

Brandskydd i lägenheten
Anslag brand

Ni hittar mer information på räddningstjänstens hemsida.