Värmesystem: EcoGuard

Föreningens värmesystem styrs via trådlösa temperaturgivare som finns inne i lägenheterna.

Din lägenhet kan vara utrustad med en temperaturgivare från EcoGuard.

Givarna finns i samtliga föreningens lägenheter och registrerar inomhustemperaturen och styr trådlöst värmen till våra element. Temperaturgivarna är ca. 5 x 10 cm stora och placerade på väggen i hallen. Givarna får inte flyttas eller plockas bort, då detta stör ut värmesystemet i föreningen.

Har ni några frågor kring EcoGuard-sändarna eller värmestyrningen är ni välkomna att kontakta styrelsen på: styrelsen@brfgrimberget.se