Lägenhetsnummer

Här kan du hämta hem en lista över alla lägenhetsnummer, du finner föreningens beteckning och lantmäteriets beteckning för samtliga lägenheter.

Denna information finns även uppsatt i informationstavlan i varje entré.

Ladda ned lista över lägenhetsnummer