Övrig information

Här nedan finner ni praktisk information kring vår förening.

Allmänna regler
Energideklaration
Extranycklar
Försäkringsärenden – vattenskador
Grillning
Hantering av återvinning och sopor
Parkering
Störningar
Trapphus
Vid flytt
Vindsutrymme


Allmänna regler

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller självklart även för andrahandshyresgäster, och det är du som hyr ut som ansvarar för att din hyresgäst sköter sig. Reglerna gäller även de som bor i föreningens hyresrätter.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först påminna medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots påminnelsen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.
[upp]


Energideklaration

Energideklaration utförd senast 2019-12-27. Resultat blev Energiklass E med en energiprestanda bättre än jämförliga byggnader.

Energideklaration-Föreningsgatan-1A
Energideklaration-Föreningsgatan-1B
Energideklaration-Föreningsgatan-3A
Energideklaration-Föreningsgatan-3B
[UPP]


Extranycklar

Du som behöver extranycklar beställer detta via vår fastighetsskötare, Nabo. Kontakta dem på https://nabo.se/felanmalan/ och ange namn, lägenhetsnummer samt antal nycklar som önskas.

Önskar du beställa extra taggar görs det på samma sätt som ovan, genom felanmälan, ange namn, lägenhetsnummer samt antal taggar som önskas. Ange även ange vilket/vilka nummer du önskar nya taggar för. Samtliga lägenheter ska ha totalt fyra taggar märkta med nummer 1-4. Exempel: Har du tagg nummer 1, 3 och 4 men saknar tagg nummer 2, så beställer du tagg nummer 2.

När Nabo bekräftar att beställningen är klar går du själv ner och betalar/hämtar ut dina fysiska nycklar på Nokas Lås, Första långgatan18. Varje nyckel kostar 220 kr/styck.

Taggar fås per kuvert i din brevlåda. Varje tagg kostar 100 kr/styck. Kostnaden dras på din månatliga avi hos Nabo.

[UPP]


Försäkringsärenden – vattenskador

Vattenskador som inträffar i fastigheten och som drabbar både fastigheten och lägenhet kan innebära osäkerhet gällande hur skadorna skall hanteras samt hur ansvaret för kostnaderna skall fördelas.

Föreningen har sin försäkring i Länsförsäkringar och vi har från dem fått nedan broschyr som beskriver gällande praxis och regler för hur ansvaret skall fördelas mellan Bostadsrättsföreningen och den enskilda medlemmen vid olika typer av vattenskador.

Om det inträffar en vattenskada i er lägenhet ber vi er att omedelbart kontakta vår fastighetsskötare enligt de kontaktuppgifter som framgår här.

Folder BR-vattenskador

Brf vattenskador
[UPP]


Grillning

På våra balkonger får endast elgrill användas, både pga brandrisk samt för att undvika oset från kol- och gasolgrillar.

På föreningens bakgård finns det en allmän kolgrill som samtliga föreningens medlemmar kan använda. Kom ihåg att lämna grillen så som du själv önskar finna den.
[UPP]


Hantering av återvinning och sopor

Hushållssopor
Hushållsopor slängs i sopnedkasten som finns på varje våningsplan, förutom källarplan, i samtliga trapphus. Tänk på att tillsluta påsen ordentligt.

Återvinning
Det finns två återvinningsrum i föreningen. De finns belägna på nedre entréerna av husen 1B och 3B. I återvinningsrummen finns det skyltar som förklarar vad man kan återvinna

I 1B kan vi återvinna:

 • Papp och kartong
 • Tidningar
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Elektronik
 • Batterier
 • Ljusrör
 • Glödlampor

I  3B återvinner vi:

 • Plast
 • Metall
 • Matavfall

Det finns möjlighet att slänga grovsopor i återvinningsrum 3B. I dessa kärl får inte hushållssopor slängas. Inte heller renoveringsavfall, stora möbler etc.

Farligt avfall
Farligt avfall såsom t.ex. målarfärg, tryckimpregnerat virke, gips m.m. skall varje medlem själv bortforsla till återvinningscentral. För dig som inte har möjlighet att ta dig till en återvinningscentral har kommunen en farligt avfall-bil. Mer information om denna: Här stannar farligt avfall-bilen – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Vitvaror
Uttjänta vitvaror fraktas bort  och tas om hand på ett korrekt sätt av respektive medlem. Du kan även kontakta Renova om du vill ha vitvaror bortforslade. Vitvaror får inte lämnas i soprummet.

Container
Föreningen brukar varje vår hyra in en större container där man kan slänga blandat avfall. Det är dock inte tillåtet att slänga farligt avfall så som elektronik, målarfärg m.m. Mer information kommer på informationsbladet.

Minska kostnaderna
Genom att sortera kan vi minska våra kostnader för sophämtning. Vi kan även spara pengar genom att platta till kartonger så de upptar så lite plats som möjligt innan de läggs i återvinningskärlet för kartong och därmed kan vi ha längre intervall mellan tömningarna.
[UPP]


Parkering

Det finns ett parkeringsgarage i huset med 40st platser för motorfordon.

Det finns en kölista upprättad och du kan sätta upp dig genom att kontakta styrelsen. Platserna hyrs endast ut till boende i föreningen och endast en parkeringsplats/hushåll. Vid lägenhetsuthyrning i andrahand mister medlemmen sin parkeringsplats och hamnar även sist i kölistan, detta på grund av föreningens långa kösituation. Andrahandsuthyrning av garageplatser är inte tillåten.

De motorfordon som nyttjar garageplatserna skall vara inregistrerade.
Parkeringsplatserna är endast avsedda för personbilar/MC som ryms inom parkeringsrutan, skåpbilar, minibussar, mindre lastbilar är ej tillåtna i garaget på grund av hur trångt det är och att dessa kan hindra andra medlemmar att komma åt sina bilar.

Man kan endast få den parkeringsplats man erbjuds när man hamnar först i kölistan. Passar inte platsen får man ställa sig sist i kölistan.
INGA BYTEN av parkeringsplatser accepteras, man får endast parkera på parkeringsplatsen som står på hyreskontraktet.
Skulle ett byte av parkeringsplats behöva göras av hälsoskäl krävs ett läkarintyg och styrelsebeslut för detta.

Garaget är endast till för motorfordon och det är således förbjudet att använda garaget som förrådsplats. Både p.g.a. brandrisk och för att det skall vara lättare att hålla rent är det förbjudet att t.ex. förvara extra däck på sin garageplats.
Tyvärr finns det i nuläget ingen möjlighet att ansöka om boendeparkering hos trafikkontoret för boende i föreningen.

Vid övertagande av garageplats skrivs kontrakt och dina Aptus-taggar uppdateras för att även kunna öppna in till garaget. Garagedosa att öppna porten med inifrån bilen kan kvitteras ut mot en avgift. Vill man ha ut mer än ett garagekort eller om kortet tappas/går sönder kan nytt kort fås ut mot en avgift.

Gården är ingen parkeringsplats dock är det tillåtet att köra in fordon för på- och avlastning men tänk dock på framkomlighet för räddningstjänsten.
Vaktbolag bötfäller motorfordon som bryter mot dessa regler.
Iakttag maxlasten på gården om du kör in då garaget är beläget direkt under.
Cyklar som står på gården skall parkeras i cykelställen.  Motorcyklar får inte parkeras på gården.

Under tiden du väntar på ledig garageplats i vår förening, kan du kontakta Göteborgs stad på https://www.parkeringgoteborg.se/p-tillstandhyra-parkering/ för att efterhöra möjlighet till plats på anvisade parkeringsplatser.

Information om hur man använder laddstationerna för elbilar finner ni här.

Om problem uppstår vid laddning kan ni eventuellt hitta felet i felsökningsguiden som finns här.
[UPP]


Störningar

Tänk på att visa hänsyn till varandra och inte störa dina grannar. Våra fastigheter är av betong och ljud sprids väldigt lätt mellan lägenheterna. Beakta tid för normalvila mellan 22.00 – 06.00 även vid fest/tillställning, så skruva ned TV, radio och stereo.

Vid renoveringar försök att förlägga dessa på en tid då de flesta inte sover. Ljudliga renoveringar/hantverk får ske måndag – torsdag: 08:00 – 20:00, fredag 08:00-16:00 samt 10:00 – 16:00 på helgdagar.

En god kommunikation och kontakt mellan grannar är en förutsättning för ett trivsamt boende.
[UPP]


Trapphus

Trapphusen är inte en del av våra lägenheter och får inte användas som extra hall/förrådsutrymme.

Vi är skyldiga att hålla trapphusen fria, både på grund av brandfaran och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal. Detta innebär att ingenting får finnas i trapphusen

Rökning i entréer, trapphus eller i hiss är förbjudet.
[UPP]


Vid flytt

Ett par saker att tänka på vid in- och utflytt i lägenheter:

 • Behöver ni låna nyckel till ”bommen” för passage in och ut från gården så kontaktar ni fastighetsskötaren, gärna ett par dagar innan ni behöver nyckeln. Det är en vanlig A-nyckel som krävs så har du en sådan själv fungerar det fint att använda den.
 • Tänk på att innergården ligger på ett bjälklag med garaget under, det är därför inte tillåtet att köra in bilar/lastbilar med en totalvikt över 3000kg! Se skyltar vid infarten till gården.
 • Det är inte tillåtet att parkera bilar på gården, endast att stanna för i- och urlastning. Parkerade bilar bötfälls av Controlla (tel. 031 – 23 00 00).
 • Ställ inte upp entrédörrar en längre tid. Se till att entrédörrarna stängs och går i lås.

Info från skatteverket
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken lägenheten du bor i. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren.
[UPP]


Vindsutrymme

Vindsutrymmet i varje hus rymmer de boendes förråd. Varje trappuppgång har en uppgång till respektive vind, där varje enskild lägenhet har ett förråd.

När det gäller ordningen på vindarna skall respektive medlems saker placeras i vederbörandes eget förråd. Ingenting får placeras utanför förråden eftersom vindsgångarna är utrymningsvägar.

Observera att brandfarliga ämnen såsom exempelvis bensin, tändvätska och lättantändliga material överhuvudtaget inte får förvaras på vindarna. Produkter som är märkta med etiketten för brandfarligt ämne får inte förvaras på vinden. Bildäck får inte heller förvaras på vindarna (de förorsakar svår rökutveckling vid en eventuell brand).

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vinden
Rökning på vind är förbjudet.

Vindarna får inte användas som arbetsutrymme (målning, slipning etc).
[UPP]