Stadgar

Stadgar medföljer vid varje lägenhetsöverlåtelse. Dessa bygger på bostadsrätts- och föreningslagen, och reglerar hur arbetet i föreningen skall bedrivas. I stadgarna finner du mer information om dina rättigheter och skyldigheter, ordningsregler, samt föreningens övriga angelägenheter.

Här kan du hämta hem stadgarna för vår förening:

Stadgar Brf Grimberget 2017