Styrelsen

Kontakta styrelsen

Ni kan kontakta oss med e-post eller genom att lämna ett meddelande i brevinkastet ”under trappan” i källarplan i 3A, styrelsen@brfgrimberget.se

Vår postadress är:

Brf Grimberget
Föreningsgatan 3A
411 27 Göteborg

Förtroendevalda

Ordförande Foad Eini vald tom stämma 2021
Ledamot Julia Cederbrant vald tom stämma 2021
Ledamot Anders Larsson vald tom stämma 2021
Ledamot Vakant vald tom stämma 2020
Ledamot Sandra Anlow vald tom stämma 2020
Ledamot Marcus Sundberg vald tom stämma 2020
Ledamot Vakant vald tom stämma 2020
Suppleant Helene Andersson Novela vald tom stämma 2020
Suppleant Vakant vald tom stämma
Internrevisor – Vakant –
Internrevisorsuppleant – Vakant –
Valberedning Maria Emanuelsson vald tom stämma 2020
Valberedning Martin Lamkén vald tom stämma 2020