Styrelsen

Kontakta styrelsen

Ni kan kontakta oss med e-post eller genom att lämna ett meddelande i brevinkastet ”under trappan” i källarplan i 3A, styrelsen@brfgrimberget.se

Vår postadress är:

Brf Grimberget
Föreningsgatan 3A
411 27 Göteborg

Förtroendevalda

Ordförande Sandra Anlow vald tom stämma 2022
Ledamot Foad Eini vald tom stämma 2023
Ledamot Marie Adlercreutz vald tom stämma 2022
Ledamot Martin Lamkén  vald tom stämma 2022
Ledamot Bodil Svensson vald tom stämma 2022
Ledamot Marcus Sundberg vald tom stämma 2022
Ledamot Anna Henricsson vald tom stämma 2023
Suppleant Josefine Tinér  vald tom stämma 2022
Suppleant Christina Utbult  vald tom stämma 2022
Internrevisor – Vakant –
Internrevisorsuppleant – Vakant –
Valberedning vald tom stämma 2020
Valberedning vald tom stämma 2020