Andrahandsuthyrning

Alla andrahandsuthyrningar skall godkännas av styrelsen

Lägenheten kan hyras ut om ”beaktansvärda skäl” föreligger så som:

  • Studier på annan ort
  • Arbete på annan ort beordrad av arbetsgivaren
  • Utlandstjänstgöring beordrad av arbetsgivare
  • Militärtjänstgöring på annan ort
  • Provsambo

Vid andrahandsuthyrning av lägenhet mister medlemmen sin parkeringsplats.

Hur gör man?

Ladda ner blanketten andrahandsansökan och e-posta ifylld blankett till oss. Bedömningen tar max 4 veckor.

Det är styrelsen som godkänner andrahandsuthyrningen, men det är bostadsrättsinnehavaren som fortfarande är ansvarig för att månadsavgifterna betalas i tid och vad som händer med lägenheten och eventuella störningar.  Uthyrning till juridisk person (företag) godkänns inte. Tillstånd för uthyrning ges endast för ett år åt gången för ovanstående beaktansvärda skäl, totalt under maximalt två års tid. När det gäller provsamboende, d.v.s. under en tid i början av ett samboförhållande, gäller andrahandsuthyrningen under totalt maximalt ett år.

Föreningen godkänner inte andrahandsuthyrning för perioder kortare än sex månader t.ex via uthyrningssajter på nätet som ”Airbnb”, ”Blocket” eller liknande. Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet vid evenemang i staden. Denna typ av uthyrning kan liknas vid kommersiell hotellverksamhet och är inte tillåten. Det är störande för övriga boende om många okända rör sig i fastigheten. För ytterligare information, vänligen se stadgarna (bla. §44-§48)

Vilka regler gäller?

Följande regler gäller vid uthyrning i andra hand:

  • Du är ekonomiskt och juridiskt ansvarig för lägenheten även under uthyrningstiden.
  • Den bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd har förverkat sin utnyttjanderätt till lägenheten, vilket betyder att medlemskapet kan sägas upp av bostadsrättsföreningen. Därefter kan uppsägning för omedelbar avflyttning ske.