Föreningsstämmor

Föreningsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i Brf Grimberget tillsammans bestämmer om föreningens framtid. Årsstämma hålls en gång om året, dock senast före juni månads utgång.
Vi tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Vi väljer styrelseledamöter och diskuterar också gemensamma angelägenheter såsom föreningens ekonomi, skötseln av utemiljön och dylikt. Alla medlemmar har rätt att väcka motioner i frågor som de vill ha behandlade på stämman. Observera att stämman endast kan fatta beslut i frågor där man lämnat in en motion inom den föreskrivna motionstiden.

Ibland kan det vara nödvändigt att kalla till en s.k. extra stämma. Det sker om det har kommit upp en speciell och viktig fråga som måste diskuteras och beslutas kollektivt. Vilka dessa frågor är regleras bl.a. av föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Här finner ni protokollen från föreningens stämmor:

2022 årsstämma
2021 Extra föreningsstämma
2021 årsstämma
2020 årsstämma
2020 motioner
2019 årsstämma
2018 årsstämma
2017 extrastämma 2
2017 extrastämma 1
2017 årsstämma
2016 årsstämma
2015 årsstämma
2014 årsstämma
2013 årsstämma
2012 årsstämma

2011 årsstämma

2010 årsstämma
2009 årsstämma
2008 årsstämma
2007 extra-stämma
2007 årsstämma
2006 årsstämma