Renovering av lägenhet

Ljudliga renoveringar får utföras måndag – torsdag: 08:00 – 20:00, fredag 08:00-16:00 samt 10:00 – 16:00 på helgdagar. Anslå din renovering i entrén & hissen, senast 2 veckor innan renoveringen börjar. Behöver du stänga av vattnet i fastigheten en stund får detta göras mellan kl 09:00 och 15:00 på vardagar.

Under tiden för renovering ansvarar du som medlem för daglig städning av trapphus och hiss. Gäller även bortforsling av byggmaterial. För att underlätta din städning och spara mattorna i trapphus och hiss, så täcker du med fördel golvet med papp under renoveringstiden.

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för underhåll av lägenheten. Vill man göra större förändringar t.ex. renovera badrum, flytta väggar eller ta upp nya dörröppningar krävs alltid tillstånd av styrelsen. Detta gäller även förändringar som påverkar installationer för el och vatten. Innan påbörjad renovering måste renoveringsblanketten ha fyllts i och returnerats av styrelsen. Vid renovering av badrum måste även en kopia på anlitad firmas våtrumscertifikat/garantibevis bifogas renoveringsblanketten till styrelsen.

Föreningen följer de rekommendationer som finns i bostadsrättslagen gällande regler om förändringar och installationer.

OBSERVERA ATT:

  • Fasta elinstallationer skall utföras av behörig installatör
  • Fasta vatten och avloppsinstallationer skall utföras av behörig firma
  • Tätskikt i våtutrymmen skall utföras av behörig firma
  • Firman du anlitar har ansvarsförsäkring.
  • Samtliga ovanstående installationer skall utföras fackmannamässigt.

Försäkringsbolagen kräver auktoriserade hantverkare för att betala ut eventuell ersättning.

Styrelsen vill ha uppgifter på vilka åtgärder du skall göra i din lägenhet vid en renovering samt uppgifter på vilka hantverkare/företag som anlitas. Dessa uppgifter fylls i på renoveringsblanketten som finns längst ned på denna sida och lämnas in till styrelsen innan arbetena påbörjas (i brevinkastet under trappan i källarplan i 3A eller via mail).

Du får inte göra några ingrepp på värme- och ventilationssystemet.

Värme- och ventilationssystemet är injusterat för hela fastigheten och bygger man då igen eller flyttar t.ex. en ventilationsventil eller plockar bort ett element påverkar det hela fastigheten.

Alla sådana ingrepp som görs utan styrelsens godkännande kan komma att drabba bostadsrättsinnehavaren, som gjort ingreppet, ekonomiskt genom återställande av systemet.

Är du osäker på vad du får och inte får göra, kontakta styrelsen

Ventilationssystemet i våra fastigheter är centrala fläktar som finns på vind/tak. Vid byte av spiskåpa får den nya kåpan inte ha fläkt. Om en fläkt kopplas in eller att ventilen sätts för kommer hela ventilationssystemet att påverkas. Det medför dålig lukt och ett sämre fungerande ventilationssystem då luften kan pressas ut till andra lägenheter.
Är du osäker på hur du skall göra, kontakta styrelsen för råd om fläktlösningar i köket.

Se stadgar § 35

All förändring som påverkar fastighetens yttre är förbjuden. Uppsättning av parabol tillåts inte och inte heller att permanentförvara saker som inte kan betraktas som normal balkongmöblering.

Vad beträffar färgval på markis, kontakta styrelsen.

Du kan själv underhålla dina fönster med hjälp av tillverkarens guider som du hittar HÄR

Fastighetsskötarens tid debiteras medlemmen/lägenhetsinnehavaren vid vattenavstängning.

Behöver ni låna nyckel till ”bommen” för inpassage till gården, så kontaktar ni Fastighetsskötaren för lån av nyckel.

  • Kontakta gärna fastighetsskötaren ett par dagar innan ni behöver nyckeln. Det är en vanlig A-nyckel som krävs så har du en sådan själv fungerar det fint att använda den.
  • Tänk på att innergården ligger på ett bjälklag med garaget under, det är därför inte tillåtet att köra in bilar/lastbilar med en totalvikt över 3000kg! Se skyltar vid infarten till gården.
  • Det är inte tillåtet att parkera bilar på gården, endast att stanna för i- och urlastning. Parkerade bilar bötfälls av Controlla (tel. 031 – 23 00 00). Observera att detta även gäller för hantverkare.
  • Ställ inte upp entrédörrar en längre tid. Se till att entrédörrarna stängs och går i lås.

Ladda ned renoveringsblanketten (word-fil)

Ladda ned renoveringsblanketten (pdf-fil)

Underhåll av fönster