Föreningslokal & övernattningsrum

Allmän information:

Föreningslokalen är öppen för alla medlemmar kl. 07:00 – 22:00, om den inte är uppbokad. Man kan då fritt nyttja pingisbord, bastu, dusch m.m. tillsammans med övriga medlemmar. Övernattningsrummet är inte tillgängligt om man inte bokat lokalen.

Observera att lokalvårdare och fastighetsskötare alltid har tillträde till lokalen oavsett om den är bokad eller inte. Städning av lokalen sker på onsdagar.

Det är inte tillåtet att hålla fest eller privata tillställningar i lokalen utan att boka den. Är lokalen obokad är den alltid tillgänglig för föreningens samtliga medlemmar.


Bokningsinformation:

Uthyrning
Lokal och övernattningsrum bokas från kl. 12:00 till kl.12:00 dagen därpå.
Man bokar alltid lokal och övernattningsrum tillsammans, det går inte att enbart boka lokal eller övernattningsrum.

Bokning
Alla bokningar görs via Aptus-appen, eller via Aptus-terminalerna i tvättstugorna, se mer under fliken Aptus bokningssystem.

Övernattningsrum och lokal kan bokas max 7 dagar i sträck. Medlemmar kan ha max 7 bokningsdagar åt gången i systemet. Avbokning sker via appen eller terminal i tvättstugorna.

Avgift
Hyreskostnaden är 250kr/dygn. Summan faktureras av Nabo vid nästkommande aviseringstillfälle.

Ordningsregler
Då föreningslokalen är belägen i samma byggnad ska hänsyn tas till boende i omgivningen.

  • Efter klockan 22:00 ska volym och ljudnivå sänkas.
  • Rökning får inte ske i lokalen.
  • Man får inte lov att spika, skruva eller klistra på väggar och dörrar i lokalen.
  • Entrédörr till 1B och dörr till föreningslokalen får inte vara uppställda under evenemang.

Städning
Lokalen ska efter hyrestillfället vara i samma skick som innan. Om städning inte är utförd förbehåller sig Styrelsen då rätten att på Hyrestagarens bekostnad få städning utförd av städfirma. Städningen ska vara utförd till kl 11.45 under nästföljande dag efter bokningen. Kostnad för städning faktureras hyrestagaren i efterhand.

Ansvar
Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för aktiviteterna i lokalen och blir ersättningsskyldig för de saker som eventuellt skadas eller förstörs oavsett vem som orsakat skadorna. Skador på lokal och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till styrelsen.

Regelefterlevnad
Om reglerna inte följs i samband med hyrestillfälle kan styrelsen fatta beslut att neka hyrestagaren förnyat förtroende att hyra lokalen under viss tidsperiod samt att avbryta pågående bokning.