Extranycklar/taggar

Du som behöver extranycklar beställer detta via vår fastighetsskötare, Nabo. Kontakta dem på https://nabo.se/felanmalan/ och ange namn, lägenhetsnummer samt antal nycklar som önskas.

Önskar du beställa extra taggar görs det på samma sätt som ovan, genom felanmälan, ange namn, lägenhetsnummer samt antal taggar som önskas. Ange även ange vilket/vilka nummer du önskar nya taggar för. Samtliga lägenheter ska ha totalt fyra taggar märkta med nummer 1-4. Exempel: Har du tagg nummer 1, 3 och 4 men saknar tagg nummer 2, så beställer du tagg nummer 2.

När Nabo bekräftar att beställningen är klar går du själv ner och betalar/hämtar ut dina fysiska nycklar på Nokas Lås, Första långgatan18. Varje nyckel kostar 220 kr/styck.

Taggar fås per kuvert i din brevlåda. Varje tagg kostar 100 kr/styck.