Extranycklar

Beställning av extranycklar

Du som behöver extranycklar beställer detta via vår fastighetsskötare, HSB. Kontakta dem på https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan och ange namn, lägenhetsnummer samt antal nycklar som önskas. När HSB bekräftar att beställningen är klar går du själv ner och betalar/hämtar ut dina nycklar på Nokas Lås, Första långgatan18. Varje nyckel kostar 220 kr/styck.