Försäkringsärenden – Vattenskador

Vattenskador som inträffar i fastigheten och som drabbar både fastigheten och lägenhet kan innebära osäkerhet gällande hur skadorna skall hanteras samt hur ansvaret för kostnaderna skall fördelas.

Föreningen har sin försäkring i Länsförsäkringar och vi har från dem fått nedan broschyr som beskriver gällande praxis och regler för hur ansvaret skall fördelas mellan Bostadsrättsföreningen och den enskilda medlemmen vid olika typer av vattenskador.

Om det inträffar en vattenskada i er lägenhet ber vi er att omedelbart kontakta vår fastighetsskötare enligt de kontaktuppgifter som framgår här.

Vid akuta ärenden kontakta Nabo jour(010 – 288 00 26)

Folder BR-vattenskador

Brf vattenskador